chincona فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه

chincona: فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه شیر های آب مدارس آب و فاضلاب کاهنده

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی گزارش آزادی‌های مذهبی آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎ / قاسمی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور عزیزمان ایران گفت که گزارش آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎.

گزارش آزادی‌های مذهبی آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎ / قاسمی

قاسمی: گزارش آزادی های مذهبی آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎

عبارات مهم : ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور عزیزمان ایران گفت که گزارش آزادی های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎.

به گزارش تسنیم، بهرام قاسمی سخنگو و مدیر مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در تصویر العمل به انتشار گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص آزادی های مذهبی در دنیا گفت: جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران این گزارش را غیر واقع بینانه، بی پایه و اساس و مغرضانه می داند که تنها با نشانه بهره برداری های خاص سیاسی تهیه شده است هست.

گزارش آزادی‌های مذهبی آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎ / قاسمی

قاسمی همچنین اظهار داشت: در این گزارش بار دیگر تصویری تحریف شده است و با تصوری سیاسی از اوضاع آزادی های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران، همراه با ایراد اتهاماتی ناروا و دور از آن چه که است ارائه شده است و بی شک غیرقابل پذیرش و مردود می باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تفسیرهای موجود در این گزارش در مورد مذاهب و عقاید مذهبی خاطرنشان کرد: ارائه تفسیرهای خیالی، خودساخته و بی اساس در مورد مذاهب و عقاید مذهبی در نهایت منجر به وخامت هر چه زیاد تضاد ها، بحران ها و پرسشها بین مذهبی شده است و هیچ نتیجه و فرجام سازنده و مثبتی به همراه ندارد. جهت حل و فصل اختلافات مذهبی و نزدیکی آنان مورد نیاز است از سیاسی کردن این عنوان به شدت اجتناب شود و تنها از طریق گفت وگو و احترام به عقاید دیگری و بر اساس ارزش های متعالی انسانی و احترام به پیروان همه ادیان الهی در این مسیر گام برداشت. به نظر می رسد دولت آمریکا این نشانه مهم را به فراموشی سپرده و صرفا درصدد بهره برداری سیاسی از وجود تنوع مذهبی در بعضی کشورهای دنیا است و تصور بر آن است این کشور حتی ارزیابی دقیق و واقع بینانه ای از اوضاع داخلی کشورها، به خصوص از شرایط جمعیتی و مذهبی آنها، ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور عزیزمان ایران گفت که گزارش آزادی‌های مذهبی وزارت امور خارجه آمریکا راجع به کشور عزیزمان ایران سیاسی، غیرواقعی و مردود است‎.

قاسمی در آخر تاکید کرد: به گواهی تاریخ مردم بزرگ کشور عزیزمان ایران با بهره مندی از تمدن و فرهنگی کهن و غنی از هزاران سال پیش تاکنون با هر قومیت و مذهبی در فضایی کاملا مسالمت آمیز و برادرانه در کنار یکدیگر زندگی کرده و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز پیروان همه مذاهب بر اساس اصول قانون اساسی و در چارچوب قانون امور مذهبی و عبادی خود را در مراکز متعدد مذهبی در جای جای کشور عزیزمان ایران زمین بجا می آورند و قانون نیز از این آزادی ها حراست می کند.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | آمریکا | وزارت امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog