chincona فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه

chincona: فرهنگ اندازی استان کرمان کرمانشاه شیر های آب مدارس آب و فاضلاب کاهنده

بازدیدمدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از مراکز تحت پوشش بهزیستی

دکتر امید قادری مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در سفر به اسلام آبادغرب از تعدادی از مراکز تحت پوشش بهزیستی بازدیدکرد. به گزارش گروه استان ه..

ادامه مطلب